Sklep internetowy firmy Brodmir Parts Rzeszów, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.usaczesci.rzeszow.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, lub odbiór osobisty w Sklepie w Rzeszowie przy ulicy Seniora 2c.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.usaczesci.rzeszow.pl, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów będącymi wyłącznie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: Kodeks cywilny).


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownik, mogący stać się Nabywcą, korzysta ze Sklepu. Regulamin jest powszechny i dostępny nieprzerwanie na stronie Sklepu Sprzedawcy.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Firma Brodmir są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Wysyłka towaru odbywa się na TERENIE POLSKI, zgadzam się wysyłać towar za granicę po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki.
4. Osoby korzystające ze sklepu mają w obowiązku powstrzymać się od świadomych działań prowadzących do szwanku sklepu internetowego.
5. Informacje, które znajdują się w Sklepie Internetowym, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycją zawarcia umowy, o czym mówi art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Ze sklepu może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Korzystanie ze sklepu oznacza, że Użytkownik akceptuje regulamin Sklepu, do którego adres znajduje się na stronie głównej.
8. Użytkownik, który decyduje się na korzystanie ze Sklepu i składanie zamówień, musi podać prawdziwe, aktualne i pełne dane, umożliwiające jego identyfikację.
9. Użytkownik nie może dzielić się swoimi danymi do logowania z osobami trzecimi.
10. Użytkownik nie może wykorzystywać danych zawartych w Sklepie na własny użytek. Mowa o zdjęciach, opisach czy wszelkich grafikach chyba że Sprzedawca orzekł inaczej.

II. RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach (główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia) sprzedawca zamieszcza na stronie www.usaczesci.rzeszow.pl, informując jednak o wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia zgodności części, którą chce nabyć klient.

 

III. DANE SPRZEDAWCY

Sprzedaż prowadzona jest przez Brodmir sp. z o.o. prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: BRODMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: Hermanowa 567, 36-020 Tyczyn, NIP: 813-388-64-84, REGON: 523338085.

Wszelką korespondencję można kierować na adres: Rzeszów, ul. Seniora 2c, 35-111 Rzeszów. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy również pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] oraz pod numerem telefonu: 602 - 494 - 759. Koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie poprzez stronę internetową, musi zapoznać się i zaakceptować regulamin firmy Brodmir sp. z o.o.
2. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez FIRMA BRODMIR na stronach sklepu internetowego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, FIRMA BRODMIR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Kupującego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje, o ile to możliwe, produkt o porównywalnych właściwościach. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany produkt. O swojej decyzji klient informuje pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoznaczny z rezygnacją z zakupu. 
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je FIRMA BRODMIR, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na FIRMA BRODMIR.
10. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnych i prawdziwych danych podczas składania zamówienia.
11. Firma Brodmir sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania sklepu bez podania konkretnej przyczyny, uprzednio informując o tym fakcie Użytkowników na stronie głównej.
12. Firma Brodmir sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania zakupionych produktów przez stronę internetową, jednak w wypadku błędu wynikającego ze strony Użytkownika, nie musi zgodzić się na zwrot towaru.
13. Koszty transportu w przypadku błędnego towaru z winy Użytkownika, ponosi Użytkownik, chyba że obydwie strony ustalą inaczej.
14. Możliwe jest złożenie zamówienia poprzez pocztę e-mail lub telefon. W przypadku poczty e-mail konieczne jest jednak telefoniczne poinformowanie firmy Brodmir sp. z o.o. o złożeniu zamówienia.
15. Klient nie ma prawa zwrotu zakupionego towaru, jeśli towar został zamawiany przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie Użytkownika.

V. GWARANCJE I REKLAMACJE


1. Towary oferowane w sklepie internetowym FIRMA BRODMIR są objęte gwarancją producenta lub importera (nie dotyczy części eksploatacyjnych takich jak elementy cierne układu hamulcowego).
2. Firma BRODMIR nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek oraz uszkodzenia powstałe podczas dostawy przez firmę kurierską "DPD" lub "INPOST".
3. Reklamacje Klientów są wyjaśniane w trybie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
4. Reklamowane towary przyjmujemy do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poprzez formularz wraz z PARAGONEM lub FAKTURĄ VAT.
5. Okres gwarancji dla Przedsiębiorców wynosi 12 miesięcy, natomiast dla klientów detalicznych wynosi on 24 miesiące od dnia zakupu.
6. Reklamacji nie podlegają towary, nieprawidłowo zamontowane lub zamontowane do pojazdów o modyfikacjach, zwiększających zużycie komponentów (np.: piasta do pojazdu z zamontowanymi dystansami).
7. Reklamacje są rozpatrywane po prawidłowym wypełnieniu protokołu reklamacyjnego, wymagany pełny opis z kodami błędów, usterki. W poszczególnych przypadkach prowadzona będzie dalsza korespondencja mailowa.VI. CENY / KOSZTY / ZAPŁATA


1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty za zakupione towary, włącznie z przesyłką ustaloną przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Użytkownikowi dokumentu potwierdzającego zakup towaru.
3. Użytkownik ma możliwość wyboru sposoby zapłaty i dostawy wyboru, zaoferowanych przez Sprzedawcę.
4. Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy przy ul. Seniora 2c, 35-11 Rzeszów.
5. W przypadku zapłaty poprzez przelew bankowy, wysyłka towaru ma miejsce w momencie, kiedy Sprzedawca otrzyma pieniądze na konto lub otrzyma elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu od Użytkownika.
6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są kwotami Brutto. 


VII. ZWROTY

1. Użytkownik ma możliwość zwrotu otrzymanego towaru do 14 dni od daty otrzymania towaru.
2. Użytkownik może poinformować o odstąpieniu od umowy poprzez formularz reklamacyjny, wypełniając wszystkie pola formularza, telefonicznie pod numerem 602-494-759, lub osobiście w siedzibie firmy: 35-311 Rzeszów, ul. Seniora 2c.
3. Użytkownik odsyła towar na adres firmy: 35-311 Rzeszów, ul. Seniora 2c.
4. Zgodnie z art. 35. ustawy o prawach konsumenta, w momencie rezygnacji i odstąpienia od umowy na odległość przez klienta z części, których nie posiadamy fizycznie na magazynie będących pod zamówienie w ciągu 14 dni roboczych firma Brodmir ma prawo naliczyć koszty poniesione w wyniku importu oraz odesłania towaru z powrotem do USA zgodnie z cennikiem międzynarodowym firmy DHL Express. Wszelkie opóźnienia spowodowane nie z winy firmy Brodmir (np. opóźnienia spowodowane przez agencję celną lub firmy logistyczne) nie wyłączają z naliczenia ww. kosztów.
5. Zwrotom podlegają jedynie towary niemontowane wraz z oryginalnym pudełkiem.


VIII. ZAKUPY PRZEZ PAYU

1.Użytkownik ma możliwość zapłaty za towar poprzez usługę PayU po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem PayU, który znajduje się na stronie usługodawcy pod TYM linkiem.
2. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem usług firmy przewozowej DPD. Wysyłka realizowana jest w czasie 24 godzin od otrzymania zamówienia. Koszty przesyłki: wysyłka za pobraniem - 25zł, wysyłka po ówcześniejszym opłaceniu zamówienia - 21zł.
3. Użytkownik ma możliwość zwrotu zamówionego towaru do 14 dni od daty otrzymania towaru.
4. Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ma zastosowanie. Pełną ustawę znaleźć można pod TYM linkiem.