Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni przez konsumentów, należy najpierw skontaktować się telefonicznie z firmą Brodmir i ustalić sposób i szczegóły zwrotu. Nie zgłoszone wcześniej zwroty, a także zwroty bez prawidłowo uzupełnionego protokołu (poniższego formularza), skutkować będą odmową przyjęcia przesyłki i zwrotem do nadawcy (należy wypełnić wszystkie pola prawidłowymi danymi).


ZWROTY NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
BRODMIR SP. Z O.O.
SENIORA 2C
35-311 RZESZÓW
tel: 602-494-759
email: brodmir@usaczesci.rzeszow.plDodaj zwrot - wypełnij formularz:

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez BRODMIR S.C z siedzibą w Rzeszowie, ul. Seniora 2 C? Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie.REGULAMIN ZWROTU TOWARU 

BRODMIR PARTS RZESZÓW

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE - CZUJNIKI - SILNIKI KROKOWE - CEWKI - SONDY - ITP - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !!!!

§ 1

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu). 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ? od chwili takiego połączenia. Zwrotowi nie podlegają produkty zamawiane przez konsumenta lub przedsiębiorce na tzw. indywidualne zamówienie w celu zaspokojenia jego potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez [NZ1] Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 2

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może złożyć reklamację poprzez powyższy elektroniczny formularz. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. W Przypadku Części importowanych ze Stanów zjednoczonych, okres rozpatrzenia Reklamacji może się wydłużyć, ze względu na wysyłkę wadliwego towaru do USA.